História kúpeľov Piešťany

Prvá písomná zmienka o piešťanských kúpeľoch pochádza z roku 1549, no podľa miestnych povestí boli známe už omnoho skôr. Prvé kúpeľné domy začali v Piešťanoch vznikať koncom 18. storočia. Začiatok oficiálnej prevádzky kúpeľov je datovaný do roku 1830. Počas svojej éry kúpele vystriedali viacero majiteľov či nájomcov. Najvýznamnejšia časť histórie kúpeľov Piešťany je spolená s Winterovcami, ktorým kúpele môžu vďačiť za svoju neutíchajúcu slávu. 

Vznik kúpeľov Piešťany

Podľa povesti založil piešťanské kúpele páv, ktorý si svoju zlomenú nohu liečil v bahennej mláke. Na základe rýchleho uzdravenia zraneného vtáka začali zázračné vplyvy miestnych vôd využívať aj ľudia.

Piešťanské liečivé pramene boli prvýkrát spomenuté v roku 1549, ale používali sa už predtým v stredoveku. Ešte skôr, než sa vybudovali oficiálne kúpele, sa tu liečili napoleonskí vojaci, bulharský cár Ferdinand, indickí maharadžovia či Ludwig van Beethoven. V 16. storočí vznikla oproti termálnym prameňom kúpeľná osada Teplice. Najkrajší obraz o piešťanských kúpeľoch pochádza z roku 1642. Ide o báseň Adama Trajana s názvom Uzdravujúce piešťanské kúpele.

Vývoj kúpeľov v 18. a 19. storočí 

V roku 1720 získal územie piešťanských kúpeľov rod Erdődyovcom, ktorým patrili kúpele až do roku 1940. 

Odborný balneologický výklad o piešťanských kúpeľoch podal v roku 1745 Ján Torkoš. V tom čase už postupne v odborných kruhoch čoraz viac rástol záujem o miestne termálne pramene. 

Prvé kúpeľné domy v Piešťanoch postavili v roku 1778.

V roku 1809 poctil kúpele svojou návštevou radca a profesor Porchaska, ktorý prikázal vykonať vedecký rozbor piešťanských liečivých zdrojov – vody a bahna. Neskôr, v roku 1817, sa piešťanské bahno začalo aj exportovať.

Liečebné kúpele začali svoju prevádzku v roku 1830.  Od roku 1829 do roku 1837 tu pôsobil prvý balneológ, lekár František Ernest Scherer. Ten sa vo svojej práci venoval špecifickým účinkom miestnych liečivých zdrojov v závislosti od teploty, dĺžky trvania kúpeľnej procedúry, ale aj pohlavia, veku a zdravotného stavu pacienta. Práve jeho “návod” pre lekárov môžeme považovať za zásadný prelom v histórii kúpeľnej liečby. 

Éra Winterovcov – najväčší rozmach piešťanských kúpeľov 

Najväčší rozmach piešťanských kúpeľov je spojený s rodinou Winterovcov, ktorá získala kúpele do prenájmu v roku 1889. História kúpeľov Piešťany počas tohto obdobia je naozaj pestrá. Počas správy kúpeľov Winterovcami bol na kúpeľnom ostrove vystavaný prvý luxusný hotel na Slovensku – Thermia Palace. Ďalej boli postavené kúpeľný dom Irma, hotel Pro Patria a hotel Excelsior (dnešný hotel Jalta).

V kúpeľoch pôsobilo množstvo talentovaných lekárov, ktorí priniesli inovatívne spôsoby liečby. 

Okrem rozvoja kúpeľníctva prispeli Winterovci aj k rozvoju spoločenského života na kúpeľnom ostrove. Postavili prvé golfové ihrisko na Slovensku, kúpalisko Eva a taktiež na kúpeľnom ostrove pravidelne organizovali množstvo medzinárodných súťaží, koncertov, výstav a iných udalostí. 

V tomto období vznikol v Piešťanoch aj pôvodne konkurenčný hotel Slovan, ktorý neskôr tiež prešiel pod strávu Winterovcov.

 

Kúpele Piešťany počas 1. a 2. svetovej vojny

Až do 1. svetovej vojny patrili piešťanské kúpele medzi popredné kúpeľné zariadenia zamerané na liečbu reumatických ochorení v Európe. Počas 1. svetovej vojny sa piešťanské kúpele stali súčasťou nemocnice Červeného kríža. Liečili sa v nich zranení vojaci rakúsko-uhorskej armády. V roku 1917 sa v kúpeľoch Piešťany stretli 3 cisári – nemecký cisár Wilherm II., rakúsko-uhorský cisár a kráľ Karol IV. a bulharský cisár Ferdinand I. Cieľom stretnutia bolo riešenie ďalšieho vedenia vojny. Po 2. svetovej vojne boli kúpele zoštátnené. 

Kúpele Piešťany v súčasnosti

Dnešné kúpele Piešťany predstavujú moderné kúpeľné zariadenie. Obľúbené sú nielen medzi domácimi, ale aj zahraničnými návštevníkmi. Vyhľadávajú ich dokonca až hostia z Blízkeho východu. Ako v začiatkoch svojej slávy, aj dnes patria medzi jedny z najznámejších kúpeľov špecializujúcich sa na liečbu reumatizmu.

Časté otázky

Využívanie liečivých prameňov sa datuje od stredoveku. Prvé kúpeľné domy boli postavené v roku 1778.

Zakladateľom prvých kúpeľných budov v Piešťanoch je gróf Ján Nepomuk Erdody.

Kúpele Piešťany navštívili osobnosti ako posledný rakúsky cisár Karol I., nemecký cisár Wilhelm II. a bulharský cár Ferdinand I.

Scroll to Top