Samospráva mesta Piešťany

Samospráva mesta Piešťany sa stará o potreby obyvateľov s trvalým pobytom v meste a plní všetky povinnosti, ktoré sú určené zákonom. 

Mestský úrad v Piešťanoch zabezpečuje organizačné a administratívne náležitosti vedenia mesta.

Mesto Piešťany predstavuje samostatný územný celok Slovenskej republiky. To znamená, že je samostatnou právnickou osobou, ktorá je oprávnená hospodáriť s vlastným majetkom za podmienok ustanovených zákonom. 

Samosprávnymi orgánmi mesta Piešťany sú primátor a mestské zastupiteľstvo. Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom mesta. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú mestská rada a komisie mestského zastupiteľstva (celkovo ich je 6).

Adresa mestského úradu 

Mestský úrad
Námestie SNP 3
921 01 Piešťany

Kontakt na mestský úrad

msu@piestany.sk
033 / 776 53 11
Fax: 033 / 776 53 33
IČO: 00612031
DIČ: 2020537893
Kód obce: 507440

Úradné hodiny Mestský úrad 

Úradné hodiny Mestského úradu Piešťany sú v pondelok, stredu a piatok od rána do poobedia. Bližšie informácie o úradných hodinách v Piešťanoch nájdete na oficiálnej stránke mesta.

Úradné hodiny Klientske centrum Piešťany 

V klientskom centre sa nachádza podateľňa, pokladňa, ohlasovňa evidencie obyvateľstva. Úradné hodiny klientskeho centra sú každý pracovný deň od rána až do poobedia. Kompletné úradné hodiny Klientskeho centra v Piešťanoch nájde tu.

Kontakt na matriku

+421 033 / 776 53 51
+421 033 / 776 53 50

martina.gregorickova@piestany.sk, marcela.ondreickova@piestany.sk

Matriku v Piešťanoch je potrebné kontaktovať v prípade zápisu narodenia alebo úmrtia, uzatvorení manželstva či overení dokumentov. Bližšie informácie o fungovaní matriky v Piešťanoch nájdete tu.

Farnosť a farský úrad Piešťany

Kostoly Piešťany

V meste Piešťany sa nachádza viacero kostolov: 

Farský kostol sv. Cyrila a Metoda 

Adresa

Nitrianska 17,
921 01 Piešťany

Bohoslužby

Počas pracovných dní a v sobotu v čase o 7:00 hod. a 18:00 hod. V nedeľu v čase o 7:30 hod., 10:30 hod. a 18:00 hod. 

Svätá omša pre deti: každý piatok o 18:00 hod. (okrem letných prázdnin). 

Pozrieť aktuálne  farské oznamy a rozpis bohoslužieb vo Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda

Farský kostol sv. Štefana Uhorského 

Adresa

Štefánikova 136
921 01 Piešťany

Bohoslužby

V pondelok a štvrtok o 6:30 hod. a 18:00 hod., v piatok o 6:30 hod. a 18:30 hod, v sobotu o 6:30 hod. a 18:00 hod., v nedeľu o 6:30 hod., 7:30 hod. a 9:00 hod. 

Pozrieť aktuálne farské oznamy a rozpis bohoslužieb vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho 

Adresa

Winterova 1784
921 01 Piešťany

Bohoslužby

Pracovné dni v čase o 16:15 hod., v sobotu o 16:15 hod. latinská a v nedeľu o 9:00 hod. Pozrieť aktuálne farské oznamy a rozpis bohoslužieb v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho

Kaplnka na ZŠ (sídlisko Adama Trajana) 

Adresa

Scherrerova 40
921 01 Piešťany

Bohoslužby

V nedeľu a sviatky o 10:30. 

Pozrieť aktuálne farské oznamy a rozpis bohoslužieb v Kaplnke na ZŠ

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (jezuiti) 

Adresa

Poštová 1
921 01 Piešťany

Bohoslužby

Pracovné dni a soboty v čase 6.00 hod, 8.00 hod, 18.30 hod a v nedeľu v čase 6.30h, 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h, 18.30 h (počas letných prázdnin sv. omša o 11.00 h nie je slúžená). 

Pozrieť aktuálne farské oznamy a rozpis bohoslužieb v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka sv. Michala, archanjela (NÚRCH) 

Adresa

Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany

Bohoslužby

V pracovné dni o 16:00 a v nedeľu o 10:30. 

Pozrieť aktuálne farské oznamy a rozpis bohoslužieb v Kaplnke sv. Michala, archanjela

Evanjelický kostol augsburského vyznania 

Adresa

Pod Párovcami 1725
921 01 Piešťany

Služby Božie

Pracovné dni v stredu o 17:00 hod (okrem letných prázdnin) a v nedeľu o 9:30 hod. Pozrieť aktuálne farské oznamy a rozpis bohoslužieb v Evanjelickom kostole augsburského vyznania

Farský úrad Piešťany 

V meste Piešťany sa nachádzajú 2 farnosti: 

Farnosť sv. Štefana Piešťany

Najstarším známym zápisom o kostole v Piešťanoch je zmienka z roku 1332. Terajšia fara bola postavená v roku 1929. Farnosť, ako ju poznáme dnes, funguje od roku 2004, kedy bola od farnosti oddelená južná časť mesta.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Štefana
Štefánikova 136
921 01 Piešťan
033/7726066
fara.stefan.pn@gmail.com

Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany

Farnosť sv. Cyrila a Metoda vznikla v roku 2004 oddelením od farnosti sv. Štefana. Farnosť patrí do piešťanského dekanátu. Do farnosti spadajú aj obce Banka a Kocurice.

Kontakt 

Rímskokatolícka cirkev
Farský úrad sv. Cyrila a Metoda
Nitrianska 6422/17
921 01 Piešťany
033/774 93 33
piestanycm@gmail.com

Časté otázky

Mestský úrad
Námestie SNP 3
921 01 Piešťany

Klientske centrum mestského úradu je otvorené každý pracovný deň, od rána do poobedia. Pozrieť podrobné otváracie hodiny.

V meste Piešťany sa nachádza viacero kostolov. Najznámejší je Farský kostol sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa nachádza na ulici Nitrianska 17, 921 01 Piešťany. Pozrieť adresu ďalších kostolov.

Scroll to Top