Mesto Piešťany

Mesto Piešťany patrí medzi naše najznámejšie kúpeľné mestá. A to nielen u nás, ale aj v zahraničí. Miestne kúpele sú známe už niekoľko storočí vďaka liečivej vode a bahnu, ktoré priaznivo pôsobia na ochorenia pohybového aparátu a reumatizmus. 

Mesto leží na strednom Slovensku v údolí rieky Váh. Radíme ho medzi stredne veľké slovenské mestá. Počet obyvateľov Piešťan atakuje 28 000. 

Erb a vlajka Piešťan

Erb Piešťan pozostáva z modrého štítu so striebornou postavou nahého zlatovlasého muža lámajúceho obojručne zlatú barlu o ľavé koleno. 

Na vlajke Piešťan sa nachádza šesť vodorovných rovnomerných pruhov v zlatej, modrej, striebornej, zlatej, modrej, striebornej farbe. 

Demografia Piešťan

K 1.1.2020 mali Piešťany 27 790 obyvateľov, pričom počet obyvateľov medziročne klesá. V roku 2003 mali Piešťany ešte viac ako 30 000 obyvateľov. V rokoch 1973 až 1996 bola súčasťou Piešťan aj dnes už samostatná obec Banka. 

Väčšina obyvateľstva je v produktívnom veku a vyznačuje sa vysokou vzdelanosťou. Väčšiu časť obyvateľstva, 53,2 %, tvoria ženy. 

Obyvatelia Piešťan sú prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania, ale nájdeme tu aj evanjelikov, gréckokatolíkov a pravoslávnych veriacich. V minulosti sa v obci nachádzala aj významná židovská menšina. V rokoch 1900 až 1940 tvorilo židovské obyvateľstvo až 15 % obyvateľstva.

História Piešťan

Prvé stopy o osídlení Piešťan pochádzajú zo štvrtohorného pleistocénu. Prvá písomná zmienka o Piešťanoch pochádza z roku 1113. Od 16. storočia sú dejiny mesta úzko späté s rozvojom kúpeľníctva. Okolo liečivých prameňov vznikla v roku 1599 osada, ktorá sa spomína ako Teplice. 

Dnešné Piešťany sú moderné mesto, ktoré sa vyznačuje nielen svetoznámymi kúpeľni, ale aj vysokou vzdelanosťou, množstvom pamiatok a pestrou ponukou kultúrnych a športových akcií.  Viac o histórii mesta Piešťany.

Mapa mesta

Samospráva v Piešťanoch

Mesto Piešťany predstavuje samostatný samosprávny územný celok. Na čele riadenia mesta stojí primátor. Mestské zastupiteľstvo tvorí 17 členný zbor, v minulosti sa skladal až z 25 poslancov.  Viac o samospráve v Piešťanoch.

Časté otázky

Mesto Piešťany leží v Trnavskom kraji v okrese Piešťany v regióne Považie. Pozrieť polohu mesta na mape.

Mesto Piešťany má v súčasnosti 27 790 obyvateľov.

Symbolmi mesta Piešťany sú „erb, vlajka a pečať“. Erb mesta Piešťany tvorí  štít s figúrou barlolámača. Štít je modrý, figúra biela, vlasy a barla sú žlté. Vlajku mesta Piešťany tvorí šesť rovnakých  pruhov v poradí žltá, modrá, biela, žltá, modrá, biela pričom  žltá  farba začína z hora. Pozrieť obrázky vlajky a erbu Piešťan

Scroll to Top