Kúpeľná liečba Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Kúpele Piešťany patria medzi najznámejšie slovenské kúpele. Za svoju slávu vďačia najmä miestnej liečivej vode a bahnu, ktoré sú svetovým unikátom. Kúpele Piešťany sú už viac ako 200 rokov známe úspechmi v liečbe ochorení pohybového aparátu. Vyhľadávané sú prevažne pacientmi s reumatickými a degeneratívnymi ochoreniami pohybového aparátu a v rámci rehabilitácie po operáciách a úrazoch. No miestne liečivé zdroje a kvalifikovaní zamestnanci budú nápomocní aj pri liečbe ochorení ako je napríklad roztrúsená skleróza.

Indikačné skupiny, ktoré sa liečia v Piešťanoch 

Slovenské liečebné kúpele Pieštany sa špecializujú na liečbu ochorení patriacich pod indikačné skupiny VI a VII. Absolvovať liečebný pobyt v Piešťanoch je možné aj pri vybraných ochoreniach z povolania. 

Nervové choroby

Piešťanské kúpele poskytujú starostlivosť pri väčšine ochorení nervového systému. Absolvovať liečenie je tu možné pri skleróze multiplex, obrnách, parézach, polyneuropatiách či rôznych degeneratívnych ochoreniach nervovosvalového pôvodu. Pobyt v kúpeľoch Piešťany pomôže aj s rehabilitáciou po cievnych mozgových príhodách či operáciách centrálneho alebo periférneho nervstva.

Choroby pohybového ústrojenstva

Piešťanské kúpele patria medzi naše najznámejšie kúpele špecializujúce sa na liečbu ochorení pohybového aparátu. Miestne liečivé bahno a voda pomáhajú pri liečbe reumatických a degeneratívnych ochorení. Osvečili sa napríklad pri liečbe vertebrogénnych syndrómov, Reumatoidnej artritíde, Bechtererovej chorobe, artrózach a artritídach či v rámci rehabilitácie po úrazoch a operáciách pohybového aparátu.

Choroby z povolania

Z ochorení z povolania je možné liečiť v Piešťanoch choroby, ktoré súvisia s hlavným zameraním kúpeľov, to znamená ochorenia nervového alebo pohybového ústrojenstva. Ide o indikácie XII/3,4 a 8. 

Liečebné procedúry v kúpeľoch Piešťany

Balneoterapia

Balneoterapeutické procedúry v Piešťanoch využívajú pôsobenie miestnych liečivých zdrojov – vody a bahna. V ponuke sú procedúry ako bahenný zábal, parafangový zábal, podvodná trysková masáž, trakcie vo vode, rôzne termálne kúpele a ďalšie.

Fyzioterapia

V rámci fyzioterapie a rehabilitácie ponúkajú kúpele Piešťany individuálnu fyzioterapiu, vodnú rehabilitáciu, skupinové cvičenia či mechanoterapiu. 

Masáže

Piešťanské kúpele ponúkajú rôzne druhy liečebných aj relaxačných masáži. Absolvovať môžete napríklad čiastočnú klasickú masáž alebo reflexnú masáž. 

Fyzikálna terapia

Fyzikálna terapia využíva pôsobenie fyzikálnych vlastností svetla, tepla a elektrickej energie na ľudský organizmus. V Piešťanoch nájdete v rámci fyzikálnej terapie napríklad procedúry ako sú magnetoterapia, ultrazvuková terapia, fototerapia a elektroterapia. 

Skupiny kúpeľnej starostlivosti 

Absolvovať liečebný pobyt v kúpeľoch Piešťany môžete aj s príspevkom od zdravotnej poisťovne. Podľa indikačnej skupiny, do ktorej spadá vaša diagnóza, môžete mať nárok na úplnú alebo čiastočnú úhradu liečebného pobytu zdravotnou poisťovňou. Podmienkou úhrady liečebného pobytu zdravotnou poisťovňou je splnenie zákonom stanovených indikačných podmienok kúpeľnej liečby. Zistiť nárok na úhradu kúpeľnej liečby a vypísať návrh na liečenie, vám pomôže váš všeobecný lekár, prípadne lekár špecialista. 

Skupina A

V indikačnej skupine A hradí poisťovňa pacientovi všetky náklady spojené s ubytovaním, stravovaním aj liečbou v kúpeľoch. Pacient si dopláca len zákonom stanovený poplatok za ústavnú liečbu (1,66€/deň) a daň za ubytovanie. Do indikačnej skupiny A spadajú vážne chronické ochorenia a stavy po úrazoch a operáciách. V rámci indikácii liečených v kúpeľoch Piešťany sú to napríklad skleróza multiplex, stavy po operáciách a úrazoch centrálneho a periférneho nervstva alebo pohybového aparátu.

Skupina B

Pod indikačnú skupinu B spadajú menej vážne chronické ochorenia. Z ochorení liečených v Piešťanoch sú to napríklad nervovosvalové degeneratívne ochorenia, vertebrogénny algický syndróm, artrózy a skoliózy. V tejto úhradovej skupine hradí poisťovňa pacientovi len náklady spojené s liečbou. Stravovanie, ubytovanie a daň z ubytovania si hradí pacient sám. 

Samoplatca

Piešťanské kúpele je možné navštíviť aj ako samoplatca. V tomto prípade si návštevník hradí všetky náklady spojené s liečbou a pobytom v kúpeľoch. Pre návštevníkov z radov samoplatcov ponúkajú kúpele Piešťany rôzne druhy pobytov tak, aby si z nich ľahko vybral ten pravý každý záujemca.

Časté otázky

Liečba v kúpeľoch Piešťany je vhodná pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu a nervovými ochoreniami. 

Kúpele Piešťany ponúkajú liečebné procedúry z radov balneoterapie, fyzioterapie, zdravotných masáží, fyzikálnej terapie, pitné kúry a bio balance. Všetky procedúry.

Áno, kúpele Piešťany ponúkajú aj pitnú kúru.

Scroll to Top