SK CZ PL
Kúpele Piešťany
Hotely, ubytovanie, pobyty, wellness, história, informácie
 

Okolie kúpeľov Piešťan: Sĺňava

Sĺňava, okolie kúpeľov Piešťan.

Slňava je vodná nádrž na rieke Váh, ktorá sa rozprestiera na juh od Piešťan. Je súčasťou vodného diela Madunice - Drahovce. Od jej začiatku pri Krajinskom moste dosahuje dĺžku 6,4 km po priehradný múr. Širku má asi 2 km,zatopená plocha je asi 430 ha a celkový objem nádrže je cca 12,2 mil m3. Bola vybudovaná v rokoch 1956 - 1959. V roku 1980 na rozlohe 399 ha vyhlásilo ministerstvo kultúry SR na jej územi chránenú študijnú plochu. SÍňava je migračným miestom a hniezdiskom pre mnohé druhy vodných i iných vtákov. V rámci SÍňavy sa nachádzajú i 2 chránené územia - Vtáčí ostrov a tzv. Výsadba na pravom brehu. Pod SÍňavou je ešte lokalita tzv. Presaky s osobitným režimom ochrany prírody. Vtáčí ostrov bol vybudovaný v r. 1977 navážkou štrku a vzápätí sa stal vzácnym územím pre hniezdenie vtáctva. Bola tu kolónia čajky smejivej v počte okolo 8000 párov, dnes má okolo 4000 párov. V roku 1986 tu ako na jedinom mieste Slovenska hniezdilo 62 párov vzácneho rybára riečneho a zaznamenalo sa i hniezdenie morských druhov čajky sivej a striebristej. Dnes ich tu však v dôsledku rušenia možno ťažko očakávať.

Z bežných druhov vtáctva možno na Sĺňave vidieť napr. potápky, lysky čierne, divé kačice, labute, bociana bieleho, volavky, vodné sliepočky, chochlačky, husi, cíbiky a v trs-tinných a krovinatých zárastoch trsteniariky, svrčiaky, str-nádky trsťové, bučiačiky. Vzácne sem zaletia bernikle, kormorány, hltavky chochlaté, potáplice a ďalšie druhy počas ťahu. V oblasti SÍňavy je zaznamenaný i výskyt korytnačky močiarnej.

Slňava však okrem prírodnej hodnoty má význam z hľadiska rekreácie a športu. Plne k tomu slúži vybudovaná okolitá štruktúra hotelov, kempingov a rekreačných zariadení. Jedná sa o komplex Slňava I na pravom brehu a SÍňava II na ľavom brehu. V zmysle platných dohôd úsek od lodenice smerom k mostu využívajú kajakári, pre plachetnice a windsurfing je prístupná celá. K tradičným vodným športom tu pristupuje i vodné lyžovanie, bol predložený i projekt veľkého vodno-lyžiarskeho vleku v Ratnovskej zátoke.

K rekreačnému využitiu slúžia i vyhliadkové plavby loďou Adam Trajan z prístavu pri Kolonádnom moste.

 

 

Akciové pobyty / Pobyty / Hotely