SK CZ PL
Kúpele Piešťany
Hotely, ubytovanie, pobyty, wellness, história, informácie
 

Kúpele Piešťany: Liečba a liečebné procedúry

Kúpele Piešťany sú slávne vďaka unikátnym prírodným prameňom termálnej minerálnej vody, ktorá vyviera z hĺbky 2000 metrov. Minerálna voda je hlavným činiteľom tvorby nenapodobniteľného miestneho produktu - liečivého sírneho bahna.

Kúpele Piešťany: Liečba, indikácie a liečebné procedúry.

Termálna voda plná minerálov

Piešťanská termálna minerálna voda - to je desať prameňov s priemerným obsahom 1.500 mg minerálnych látok na 1 l minerálnej vody. Voda vyviera z tektonických zlomov z hĺbky asi 2000 metrov, zachytáva sa v hĺbke 60 m, čo zaručuje jej konštantné chemické zloženie a teplotu.

Teplota prameňov je 67 až 69 °C. Je to stredne mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, horúca voda. Využíva sa hlavne na kúpele, ale tiež na pitnú kúru.

Najdôležitejším komponentom v kúpeľoch Piešťany pre liečbu ochorení pohybového aparátu je vysoký obsah síry (od 6 do 10 mg / l), ktorá sa vo vode vyskytuje v rôznych formách a chemických zlúčeninách (sírany, siričitany, sulfidy). Dôležitý je aj vysoký obsah sírovodíka - v priemere 4,7 mg na liter vody.

Sírne bahno, ktoré lieči

Sírne bahno je unikátny peloid v európskom i svetovom meradle. Jeho podstatou sú usadeniny vznikajúce v obtokovom ramene rieky Váh v mieste výverov sírnej termálnej minerálnej vody. Pre balneologické využitie je bahno pripravované originálnou technológiou, počas ktorej podlieha procesu dozrievania a regenerácie s početnými chemickými a biologickými reakciami.

Dozreté bahno je oceľovo modré až čierne, má maslovitú, mazľavú konzistenciu, je plastické, tepelne vodivé, ochladzuje sa štvornásobne pomalšie ako voda, oproti ktorej má 350x väčšiu viskozitu. Dva a pol chlapa online

Kúpele Piešťany: Indikácie

Kúpele Piešťany sa špecializujú na liečbu chorôb pohybového aparátu, teda kostí, kĺbov, svalov a spojivových tkanív, ale aj centrálnych a periférnych nervov, bez ktorých nie je možné riadenie pohybových funkcií.

Hlavným cieľom liečebných postupov v kúpeľoch Piešťany je predovšetkým obnova komplexných pohybových funkcií pohybového aparátu.

Indikácie - dospelí

 • degeneratívne ochorenia pohybového aparátu
 • ochorenia chrbtice, koreňové syndrómy vertebrogénneho pôvodu;
 • stavy po úrazoch a operáciách pohybového aparátu;
 • skoliózy;
 • chronické reumatické ochorenia, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba, stavy po reaktívnych artritídach;
 • mimokĺbny reumatizmus;
 • polyneuropatie s paretickými prejavmi;
 • stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach;
 • ľahké hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia;
 • stavy po poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva;
 • roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez ataku;
 • syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.

Indikácie - deti

 • ochorenia typu detskej mozgovej obrny a príbuzné stavy;
 • ochorenia periférneho nervového systému;
 • svalové ochorenia a iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu;
 • poruchy hybnosti po úrazoch a zápaloch mozgu a miechy;
 • poruchy hybnosti po operáciách nádorov mozgu a miechy, po cievnych mozgových príhodách;
 • degeneratívne a heredofamiliárne ochorenia nervovosvalového aparátu;
 • choroby pohybového aparátu - vrodené a získané chyby a stavy po zápalových ochoreniach.

Kontraindikácie

Medzi kontraindikácie, teda stavy, pri ktorých sa nedoporučuje alebo je zakázané liečenie v termálnej vode patria:

 • infekčné choroby,
 • vážne choroby srdca,
 • akútne tromboflebitídy,
 • zápalové reumatické ochorenia v akútnom štádiu,
 • nádorové ochorenia s metastázami,
 • akútne psychózy,
 • labilný diabetes s opakovanou acidózou,
 • tehotenstvo,
 • závislosť na alkohole a iných návykových látkach,
 • inkontinencia moča alebo stolice,
 • stavy vyžadujúce sústavnú starostlivosť tretej osoby,
 • epilepsia s častou frekvenciou záchvatov.
 

Akciové pobyty / Pobyty / Hotely